R0904-蜂蜜檸檬水

      
 

材料:

 

蜂蜜檸檬水

 
蜂蜜
新鮮檸檬
檸檬汁
温水
2茶匙
1片
2茶匙
2/3杯

         
         
         
  做法:
  1. 先將2茶匙蜂蜜放入杯內。
  2. 倒入2茶匙檸檬汁和2/3杯温水。
  3. 再放入1片新鮮檸檬,用小茶匙慢慢拌均勻便成。
     
  小貼士:
  不能用太熱的水,這會使蜂蜜失去原有的營養價值。
     
     
     
  Recipe provided by Rejoygift